Nieuwe cursus duidelijk Nederlands spreken – persbericht

Persbericht januari 2015

Duidelijk Nederlands spreken

NT2Spraak is een taaltrainingsbureau in Leiden en staat landelijk bekend als de specialist op het gebied van uitspraaktraining voor anderstaligen. NT2Spraak geeft uitspraaktraining, workshops en advies. Nieuw in het aanbod is een driedaagse uitspraakcursus. Deze cursus is bedoeld voor anderstaligen met een hoog taalniveau, vanaf B1/2F*), die in hun werk, of in het vinden van werk, worden gehinderd door een accent.
Kijk op Informatie driedaagse cursus voor alle details.

Een accent: charmant of irritant?

De meeste anderstaligen spreken Nederlands met een accent, en veel Nederlanders trouwens ook. Dat hoeft niet storend te zijn en is soms zelfs charmant. Maar wanneer er hoge eisen aan de communicatie worden gesteld, kan een accent de sfeer, de veiligheid en de kwaliteit van het werk in gevaar brengen. Denk bijvoorbeeld aan een aannemer die ‘materieel wil hoeren’, een beveiliger die zijn bericht over de portofoon zes keer moet herhalen, of een arts die ongewild onbeschoft overkomt omdat zij haar vraag als een bevel laat klinken: ‘Neemt u die medicijnen elke dág.’ Vaak wordt er achter de rug van de werknemer om gelachen, en áls er door collega’s al wat van wordt gezegd is
het: ‘Spreek eens wat duidelijker’. Maar hoe? En is het eigenlijk wel mogelijk om op volwassen leeftijd je manier van spreken te verbeteren? Gelukkig wel. We leren ons hele leven door. Maar het is lastig om iets te verbeteren als je niet weet wát.

Earopener

Want wat is een accent eigenlijk? Als je als volwassene een nieuwe taal leert, richt je je vooral op grammatica en spelling. Maar elke taal heeft ook zijn eigen klank, klemtoon en intonatie. Wat in de uitspraak van de ene taal niet belangrijk is, kan in de andere taal cruciaal zijn voor de verstaanbaarheid of de manier waarop je overkomt.
Tijdens de nieuwe driedaagse cursus van NT2Spraak, leren de deelnemers wat hun specifieke aandachtspunten zijn met betrekking tot de uitspraak. Zij oefenen hun aandachtspunten in drie spreeksituaties: de eerste dag tijdens een presentatie, de tweede dag in een telefoongesprek en de derde dag bij een overleg. Er wordt zoveel mogelijk geoefend met woorden en zinnen die de deelnemer zelf op de werkvloer of voor sollicitaties gebruikt. Door de intensiteit en de praktijkgerichte benadering van de cursus spreekt de deelnemer binnen twee maanden aanzienlijk duidelijker, wat direct een positief effect heeft op de communicatie en het zelfvertrouwen.

Cursusinformatie

De eerste sessie van de driedaagse cursus start op vrijdag 13 februari. Kijk hier voor meer informatie over de inhoud en data.  Aanmelden kan tot maandag 9 februari. Er is plek voor maximaal 12 deelnemers per cursusdag. Meer informatie? Neem contact op met: Marieke Goedegebure, taaltrainer en logopedist NT2Spraak, 071-5249385 of per mail: info@nt2spraak.nl

*) algemene aanduiding van het Europees referentieniveau en het referentieniveau van Meijerink voor taalvaardigheid