BLOG: Ik wens je veel verbinding in 2019!

Hoewissut? Hepjeijalgoejuhvoorneemunsfoortweeduizuntneeguntien?

Deze vragen heb ik geschreven zoals ik ze zou uitspreken. Het is belangrijk voor de vloeiendheid en de verstaanbaarheid om de woorden goed aan elkaar te verbinden. Want. Als. Je. Met. Spaties. Praat. Klink. Je. Als. Een. Robot. In deze blog geef ik je een paar tips om zo vloeiend mogelijk Nederlands te spreken als niet-Nederlandsanderstalige.

Laatste d klinkt als een [t]

De -d aan het eind van een lettergreep klinkt in het Nederlands altijd als een [t]: ‘Ik vind ‘t heel leuk.’ klinkt dus als [ikfintutheeleuk]. Ook -dt klinkt als [t]: ‘Hij wordt acht jaar’. [heiwortachtjaar]. Hetzelfde geldt voor de -b, die klinkt aan het eind als een [p]. ‘Ik heb griep.’ wordt [Ikhepgriep], of, vaker nog: [kepgriep].

Twee dezelfde medeklinkers

Dubbele medeklinkers klinken in het Nederlands precies zoals enkele medeklinkers. Vergelijk de woorden ‘baden’ en ‘baadden’ maar: die klinken allebei als [baadun]. Ook als we woorden verbinden, spreken we twee dezelfde medeklinkers achterelkaar uit als één medeklinker. Bijvoorbeeld in: ‘Ik vind ‘t heel leuk’ [heeleuk] en ‘Hij wordt toch acht jaar?’ [wortoch]

Met of zonder stem

Medeklinkers hebben ook invloed op elkaar. In het Nederlands hebben we stemloze en stemhebbende versies van veel medeklinkers. Bij de stemhebbende b hoort bijvoorbeeld de stemloze p. Hetzelfde geldt voor: v en fd en tz en s.  Een stemhebbende medeklinker na een stemloze wordt zelf ook stemloos. Kijk maar naar: ‘Ik vind ‘t heel leuk.’ [ikfintutheeleuk] en ‘Dat zal wel.’ [datsalwel].

Toen ik Frans leerde spreken, hebben de regels voor het verbinden van de klanken in die taal mij erg geholpen. Ik hoop dat deze punten jou ook helpen om beter Nederlands te spreken! Nog een laatste tip: luister eens extra goed naar de uitspraak van Nederlanders op radio en tv. Hoor je wat ik bedoel met verbinden?

Ikwensjuh’alluhgoetsvoorutniewuhjaar!