Ik wens je veel verbinding in 2019!

Hoewissut? Hepjeijalgoejuhvoorneemunsfoortweeduizuntneeguntien?

Deze vragen heb ik geschreven zoals ik ze zou uitspreken. Het is belangrijk voor de vloeiendheid en de verstaanbaarheid om de woorden goed aan elkaar te verbinden. Want. Als. Je. Met. Spaties. Praat. Klink. Je. Als. Een. Robot. In deze blog geef ik je een paar tips om zo vloeiend mogelijk Nederlands te spreken als niet-Nederlandstalige.

Laatste d klinkt als een [t]

De -d aan het eind van een lettergreep klinkt in het Nederlands altijd als een [t]: ‘Ik vind ‘t heel leuk.’ klinkt dus als [ikfintutheeleuk]. Ook -dt klinkt als [t]: ‘Hij wordt acht jaar’. [heiwortachtjaar]. Hetzelfde geldt voor de -b, die klinkt aan het eind als een [p]. ‘Ik heb griep.’ wordt [Ikhepgriep], of, vaker nog: [kepgriep].

Twee dezelfde medeklinkers

Dubbele medeklinkers klinken in het Nederlands precies zoals enkele medeklinkers. Vergelijk de woorden ‘baden’ en ‘baadden’ maar: die klinken allebei als [baadun].

Lees meer… https://lnkd.in/eb_mPiN

Ikwensjuh’alluhgoetsvoorutniewuhjaar!