Artikel Levende Talen Magazine 2012 | 2

Deze maand is mijn artikel over ‘De relatie tussen luistervaardigheid en de uitspraak van een vreemde taal’ verschenen in Levende Talen Magazine.

‘Binnen het Nederlandse vreemdetalenonderwijs wordt over het algemeen niet veel aandacht besteed aan uitspraak. En als er aan de uitspraak wordt gewerkt, vragen veel docenten zich af: “Ik zeg het heel vaak voor, waarom blijven leerlingen het dan fout nazeggen?” Maar voor een goede uitspraaktraining  is meer nodig dan alleen voordoen en nazeggen. Marieke Goedegebure, taaltrainer en logopedist, legt uit hoe inzicht krijgen in het taalsysteem en actief luisteren voorwaardelijk zijn voor goed uitspraakonderwijs.’ 

Lees hier het artikel ‘Where can I find the ax?’.