Deel 4 van de minicursus #pratenmetprosodie: INTONATIE

Dit is het vierde en laatste onderdeel van de minicursus ‘Praten met prosodie’: Intonatie.

Er zijn in het Nederlands verschillende spreekwoorden over intonatie:
Het is de toon die de muziek maakt. – Het gaat om de manier waarop iets gezegd wordt.
Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. – Iedereen heeft zijn eigen manier van praten.
Een toontje lager zingen. – Je minder dominant opstellen (minder hard en hoog praten).

Deze spreekwoorden zeggen allemaal iets over de rol van intonatie in het Nederlands: de toon waarop je spreekt laat je relatie tot de luisteraar horen en geeft extra informatie over je bedoeling.

Ik vertel je er alles over in dit deel 4 van de minicursus ‘Praten met prosodie’!