Boeken en publicaties

Beter Nederlands spreken

Beter Nederlands spreken is een cursistenboek, geschreven door Marilene Gathier en mijzelf. Het boek is gericht op het verbeteren van de spreekvaardigheid tot B2. Het boek bevat 7 hoofdstukken met alledaagse thema’s zoals Kennismaken, Vrije tijd en Gezondheid.

Alle oefeningen zijn gericht op het vergroten van de woordenschat, het verbeteren van de zinsbouw en het inslijpen van de uitspraak. Bij het boek hoort ook een uitgebreide website met onder andere een grote hoeveelheid uitspraakoefeningen voor klanken, klemtoon en intonatie.

Wil je je vakkennis over de uitspraak van anderstaligen vergroten? Lees dan hieronder over mijn nieuwste boek Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen.

Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen

Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen is dé leidraad voor verstaanbaarheid die ik met veel plezier heb geschreven voor iedereen die interesse heeft in de uitspraakproblemen van anderstaligen. In het boek geef ik een wetenschappelijk onderbouwde aanpak van alle aspecten van de verstaanbaarheid: klemtoon, het spreekritme, de intonatie en de articulatie. Elk aspect wordt aangeboden in overzichtelijke stappen; begrijpen, ervaren, letterkennis, luisteren, oefenen, doen en actie!

Daarnaast krijg je veel praktische tips voor het geven van feedback, de invloed van de moedertaal en het bijsturen van de uitspraak. Op de website vind je  luister-, uitspraak- en letterkennisoefeningen, overzichten, werkbladen en een voortgangsoverzicht.

Cursisten kunnen een persoonlijke code aanschaffen om de oefeningen, overzichten en werkbladen op de site zelfstandig gebruiken. Hiermee heb je als docent een compleet naslagwerk dat bruikbaar is naast elke lesmethode en voor elk taalniveau.

Wetenschappelijke onderbouwing

In de aanloop van het schrijven van Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen begeleidde ik Jeroen Hendriks bij zijn masteronderzoek een literatuurstudie naar uitspraakonderwijs. Dit sloot heel goed aan bij de opbouw van Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen. In juni 2021 publiceerden we in tijdschrift LES het artikel ‘Waar leggen we de nadruk?’, een toegankelijke(re) versie van eerder genoemde literatuurstudie.

Videoserie ‘De eerste stappen’

Boeken praten niet. En als het om uitspraak gaat is dat best jammer. Om te zorgen dat je alle instructies van Verstaanbaar Nederlands in zeven stappen ook kunt zien en horen, heb ik een videoserie gemaakt van de eerste stappen van elk aspect. Deze serie bevat maar liefst 25 video’s die je laten begrijpen, ervaren en uitleggen hoe de klanktekenkoppeling in elkaar zit. Je kunt ze gebruiken voor zelfstudie, of voor uitleg in de les.

Meer artikelen over verstaanbaar spreken

Wil je meer achtergrondinformatie over verstaanbaarheid? Er zijn een paar artikelen die ik je graag aanraad. Je kunt ze hier downloaden: